Bruk av svarte avfallssekker

I avfallsbransjen blir det mer og mer vanlig å forlange at avfall skal leveres i gjennomsiktige sekker. RIR Næring går også i den retning.

RIR Næring har foreløpig ikke et absolutt forbud mot svarte sekker, men vi oppfordrer alle kunder til å forberede seg på at det kommer. Bruk opp de svarte sekkene dere har på lager, men sørg for at neste innkjøp dere gjør er gjennomsiktige sekker. Snakk med leverandøren deres om hvilke alternativ de har. Vi kan selvfølgelig også gi tilbud på sekker.

Fram til et absolutt forbud blir innført vil vi heller ikke kreve gebyr for levering av svarte sekker. Oppfordringen vår er igjen å ta i bruk gjennomsiktige sekker så snart som praktisk mulig, før det blir innført gebyr for svarte sekker.  

På gjenvinningsstasjonen

Dersom dere leverer avfall selv til RIR sine gjenvinningsstasjoner må dere være klar over at kravene er strengere enn hos RIR Næring. Her MÅ avfall være pakket i gjennomsiktige sekker, hvis ikke må sekkene åpnes og tømmes på stasjonen.

Hvorfor er slikt forbud

Bruk av gjennomsiktige sekker er et tiltak for å redusere risikoen for brann, personskader og feil håndtering av farlig avfall. Det skal være mulig for de ansatte på avfallsmottaket å se hva sekkene de håndterer inneholder.

Feilsortering av avfall fører hvert år til en rekke branntilløp. Det kan skyldes batterier eller andre energibærere som har havnet blant brennbart avfall, eller selvantennelse i farlig avfall på avveie. Med gjennomsiktige sekker blir det lettere å fange opp slik feilsortering og unngå farlige situasjoner. Dette starter allerede ute hos kunden, det som tar fyr på et avfallsanlegg kan like gjerne begynne å brenne på en byggeplass.