Covid-19

Koronaviruset og avfallshenting

DRIFTEN GÅR FORTSATT SOM NORMALT

Med bakgrunn i endrede retningslinjer i forbindelse med koronaviruset vil vi komme med følgende oppfordring til våre kunder.

Å holde våre sjåfører og driftspersonell friske er avgjørende for å opprettholde driften slik at avfall ikke hoper seg opp. VI ber dere derfor om å tenke gjennom om det er nødvendig å oppsøke eller ha kontakt med vårt personell i denne tiden vi er inne i nå.

Om vår bedrift blir rammet av karantene, smitte eller sykdom blir vi nødt til å iverksette tiltak for å kunne opprettholde samfunnsviktige funksjoner. Det kan innebære at vi blir nødt til å prioritere å håndtere avfallstyper som restavfall, matavfall, avfall fra sykehus og andre helseinstitusjoner (risikoavfall). Dette vil kunne påvirke hentefrekvenser og muligheter til avfallstømming for enkelte andre avfallstyper.

Vi ber derfor våre kunder ta noen forholdsregler og tenke gjennom følgende:

  • Hva gjør vi om det blir delvis stopp i henting av avfall?
  • Kan vi i en periode lagre enkelte avfallstyper, og så tilfelle hvilke og hvordan?
  • Hva gjør vi om det blir helt stopp på henting av avfall?

Det vil være en umulig oppgave å kontakte alle våre kunder, så vår oppfordring er å følge med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon. Vi ber om forståelse for at vi, som en kritisk samfunnsfunksjon, går inn i en utfordrende periode.

Vrakbilmottaket er åpen, men det er også her viktig å tenke på våre ansattes sikkerhet.