ASBEST

Viktig informasjon om asbest.

Asbest skal ikke blandes med annet avfall.

Vi ser en økende tendens til feil innlevering av asbest og vil komme med følgende informasjon.

All asbest skal være godt emballert ved ankomst til avfallsanlegg eller ved henting, og detaljerte instrukser for dette beskrives nærmere i den videre teksten. Innånding av asbestfibre kan være kreftfremkallende. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å beskytte våre ansatte mot den type helseskade, og håper dere følger våre anmodninger. Ring oss gjerne på 71 21 34 50 dersom du har spørsmål.

Vi har big-bag godkjent for asbest for salg.

Asbest (eller eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Asbest skal deponeres på deponi med spesiell godkjenning for dette. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Håndtering av asbest er strengt regulert i forskrift om utførelse av arbeid. Forskriften understreker at asbest og asbestholdig materiale skal emballeres slik at spredning av asbeststøv forhindres. Videre at asbestavfall og avfall med asbestholdig materiale skal oppbevares i lukket og låsbar beholder inntil det kan sluttbehandles.

Asbesten pakkes i 2-lags tykk plast og teipes på stedet, slik at innpakningen blir tett og egnet for transport. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt.

Ved leveranser fra næringsdrivende gjelder følgende krav:

  • Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.no før henting eller levering.
  • Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk.
  • Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende måte: 2 plastsekker à 160 mikrometer (0,16 mm), eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast. Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.
  • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip.
  • Emballasjen skal være merket med følgende tekst: "Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr." * Makshøyde på pallen er 1 meter.
  • Ved levering til vårt anlegg ber om at dere ringer på forhånd og avtaler tid for levering.


Pris på forespørsel.