Retningslinjer for landbruksplast.

Ved innsamling hos bønder.

Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). I tillegg finnes det fiberduk og solfangerfolie, samt hardplastemballasje.

Dersom emballasjen har inneholdt farlige stoffer eller kjemikalier, må både gårdbruker og innsamler undersøke om emballasjen inngår i Grønt Punkt Norges system, og at emballasjen er tom og tørr før levering. Grønt Punkt Norge sine retningslinjer finner du her: https://www.grontpunkt.no/inns...

Plasten som hentes inn hos landbruket i dag går i hovedsak til gjenvinning av ny plast. Dessverre er plastens kvalitet av en slik art at det i hovedsak blir bæreposer. Det jobbes kontinuerlig med å heve denne kvaliteten slik at plasten kan gjenvinnes til plastfraksjoner som egner seg gjenvinning flere ganger. Derfor er det viktig at dere hjelper oss ved å sørge for at plasten har så høy kvalitet som mulig ved hentetidspunkt, samt at de forskjellige plasttypene holdes adskilt.

Krav til kvalitet, oppbevaring og innlevering.

 • Plasten skal være risteren.
  • Ved å riste plasten et par ganger får man fjernet uønskede materialer som gress, jord og grus før den lagres.
 • Plasten skal være separert.
  • Dvs. at de forskjellige plasttypene må holdes adskilt. Har du spørsmål til hvordan dette skal gjøres ta kontakt så finner vi gode løsninger.
  • Farget og hvit/blank plast legges hver for seg.
 • Lett tilgjengelig for lasting.
  • Vi kommer med lastebil med kran. Det er viktig at vi har enkel tilgang, og at veien tåler belastningen av en lastebil. Dette gjelder også vinterstid, da veien må være farbar i forhold til brøyting og strøing.
 • Bør lagres på en måte som gjør at plasten ikke ligger direkte på bakken.
 • Bør dekkes over for å unngå unødvendig vann/snø, som igjen sikrer opprettholdelse av kvaliteten på plasten.

Oppdrag som ikke tilfredsstiller disse krav, eller hvor sjåfør anser det som uforsvarlig eller risikabelt, vil bli avvist.

Bestillingsskjema og prisliste finner du ved å trykke her.