Retningslinjer for landbruksplast

For bønder

Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). I tillegg finnes det fiberduk og solfangerfolie, samt hardplastemballasje.

Dersom emballasjen har inneholdt farlige stoffer eller kjemikalier, må både gårdbruker og innsamler undersøke om emballasjen inngår i Grønt Punkt Norges system, og at emballasjen er tom og tørr før levering. Grønt Punkt Norge har laget en brosjyre som beskriver hvordan det gjøres: Landbruksbrosjyre

Plasten som hentes inn hos landbruket i dag går i hovedsak til gjenvinning av ny plast. Dessverre er plastens kvalitet av en slik art at det i hovedsak blir bæreposer. Det jobbes kontinuerlig med å heve denne kvaliteten slik at plasten kan gjenvinnes til plastfraksjoner som egner seg gjenvinning flere ganger. Derfor er det viktig at dere hjelper oss ved å sørge for at plasten har så høy kvalitet som mulig ved hentetidspunkt, samt at de forskjellige plasttypene holdes adskilt.

Krav til kvalitet, oppbevaring og innlevering.

 • Plasten skal være risteren.
  • Ved å riste plasten et par ganger får man fjernet uønskede materialer som gress, jord og grus før den lagres.
 • Plasten skal være separert.
  • Dvs. at de forskjellige plasttypene må holdes adskilt. Har du spørsmål til hvordan dette skal gjøres ta kontakt så finner vi gode løsninger.
  • Farget og hvit/blank plast legges hver for seg.
 • Lett tilgjengelig for lasting.
  • Vi kommer med lastebil med kran. Det er viktig at vi har enkel tilgang, og at veien tåler belastningen av en lastebil. Dette gjelder også vinterstid, da veien må være farbar i forhold til brøyting og strøing.
 • Bør lagres på en måte som gjør at plasten ikke ligger direkte på bakken.
 • Bør dekkes over for å unngå unødvendig vann/snø, som igjen sikrer opprettholdelse av kvaliteten på plasten.

Oppdrag som ikke tilfredsstiller disse krav, eller hvor sjåfør anser det som uforsvarlig eller risikabelt, vil bli avvist.