Leie av container

Noen ganger er det enkleste å leie en container. Vi har gunstige fastpriser på utleie av containere til private.

Container til fastpris tilbys i utgangspunktet til avfallstypene restavfall og hageavfall. Har du andre avfallstyper du ønsker container til er det mulig å få fastpris på dette også. Ta da kontakt med oss.

Se hele prislisten for containerutleie i Molde, Fræna og Eide. For utleie i andre områder gir vi pris på forespørsel.

Ta kontakt på telefon 71 21 34 50, epost post@rirnaering.no, eller bestill i skjemaet under.

Veileder for avfallstyper som ikke kan blandes med andre.
Sorteringsveileder