Retura

Retura er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet - vi tar alt avfall, fra alle bransjer, over hele landet. Vår lokalkunnskap er unik, ganske enkelt fordi ingen dekker landet bedre enn oss. Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet og jobber for at mest mulig av avfallet skal komme til nytte som resirkulerte produkter

Retura er eid av både kommunale og private aktører og er en franchisebasert kjede. Med flere hundre ansatte og en omsetning på ca 2 milliarder er vi en av landets største aktører i vår bransje.

Kundeporteføljen til Retura omfatter alt fra landsdekkende avtaler for store aktører som Brødrene Dahl AS, ICA og Avinor, til profesjonelle lokale løsninger for mindre enkeltstående bedrifter.

Vi er bevisst vår rolle som en miljøansvarlig bedrift og vi arbeider kontinuerlig for at virksomheten skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensning og finne de beste gjenvinningsalternativene.skriv inn tekst her

Beste lokale avfallsløsninger - over hele landet

Hva mener vi med det?

Retura-gruppen skal kjennes ved å være representert med den beste tilgjengelige kompetansen og gjennomføringsevnen - lokalt som sentralt.

Representantene skal være lett gjenkjennelige i henhold til avtalt profil og kjedens ønskelige etterlatte inntrykk. Retura-gruppen har tatt mål av oss tl å fortjene anerkjennelsen som næringslivets foretrukne samarbeidspartner innen miljøriktig avfallshåndtering - sentralt som lokalt.skriv inn tekst her