Avfallsplan

Alle kunder med kontrakt hos oss får tilbud om en egen avfallsplan for bedriften.

Sammen med kunden går vi gjennom bedriften med tanke på å avdekke behov og finne optimale løsninger for både utstyr, plassering, merking og eventuell opplæring. Løsningene skal gjenspeile både hensiktsmessig drift og kost-nytte for kunden. Disse løsningene beskrives i avfallsplanen.

Avfallsplanen omfatter også beskrivelse av den videre behandlingen av avfallet. Den fungerer altså som en dokumentasjon på hvor avfallet fra bedriften din ender opp.