Tjenester

RIR Næring AS kan tilby henteløsninger for alle typer avfall. Selskapet oppfordrer alle bedrifter om å kildesortere, både av miljømessige og økonomiske grunner. I utgangspunktet hentes de ulike avfallsfraksjonene i en ruteordning, men man kan også avtale at avfallet hentes på anrop eller til andre faste intervaller.

Vi har fast ruteordning for restavfall, plast, matavfall(bioavfall) og papir/papp. Ta kontakt for nærmere informasjon vedrørende rutene. Andre fraksjoner hentes på anrop eller etter avtale.

Hvis det er behov for tømming utenom fast rute, ring 71 21 34 50 eller send e-post til post@rirnaering.no.