Om oss

RIR Næring er en bedrift i Returakjeden, og tilbyr avfallshåndtering for miljøbevisste bedrifter i Romsdalsregionen. Våre velprøvde kildesorteringsløsninger gir deg garanti for at bedriftens avfall blir nyttiggjort på best mulig måte samtidig som du sparer penger.

Ved å sortere ut verdifulle ressurser fra avfallet kan din bedrift spare både penger og miljø. Kildesortering kan også være et trinn på veien til å bli en miljøsertifisert bedrift, noe stadig flere forbrukere etterspør.

RIR Næring tilbyr komplette løsninger for avfallshåndtering tilpasset ulike bransjer. Stor fleksibilitet og fokus på kildesortering gjør det mulig for oss å skreddersy løsninger som passer ditt behov.

RIR Næring er et heleid datterselskap av RIR. Vi er lokalt forankret med lang erfaring og stort nettverk innen avfallshåndtering og miljøspørsmål. Fra 1.2.2012 er vi også en del av Retura.

RIR Næring AS er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøledelsesstandarden NS-EN ISO 14001.

Omfangsdokument Kontekst Rir Næring 2023

Hvorfor velge RIR Næring?

Det er mange fordeler ved å velge en avfallsløsning gjennom RIR Næring AS.

 • Vi er lokalt forankret, og har dermed kjennskap til lokalmarkedet
 • Vi er tilpasningsdyktige mot lokale behov
 • Kort vei mellom "kunde og leverandør"
 • Rutegående logistikk
 • Fleksible løsninger
 • Vi tar hånd om alt avfall: En samarbeidspartner og en faktura!
 • Samarbeid og utvikling

RIR Næring gir deg effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Kvalitet og sikkerhet

RIR Næring er sammen med morselskap og tjenesteleverandør RIR sertifisert etter standardene ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 omhandler miljøstyringssystemer for anlegget i Årødalen og alle RIR sine miljøstasjoner. Vi skal beskytte miljøet mot ulemper og forurensning fra virksomheten vi driver. Målet er at virksomheten vår ikke skal forurense det ytre og indre miljø.

ISO 9001 er et kvalitetsstyringssystem som sikrer og forbedrer våre administrative rutiner slik at vi øker våre kunders tilfredshet ved å oppfylle deres krav til oss som sørvisbedrift.

Det blir gått revisjonsrunder på alle RIRs anlegg både av interne og eksterne revisorer. Oppdages avvik fra standardene under revisjonen blir disse beskrevet og korrigert innen en akseptabel tidsfrist. Avvikssystemet vårt fanger også opp avvik på miljøstasjonene og ute hos kundene.

Alle tjenesteleverandører til RIR må minimum ha et fungerende HMS-system, og gjerne en form for miljøsertifisering.

 • RIR Næring AS skal tilby effektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv
 • RIR Næring AS skal ha høyt fokus på sikkerhet og HMS
 • RIR Næring AS skal tilstrebe høy kvalitet i all sin virksomhet
 • RIR Næring AS skal også stille høye krav til sine entreprenører og samarbeidspartnere.
 • RIR Næring AS skal gjennom egen virksomhet, engasjerte entreprenører og samarbeidspartnere, arbeide kontinuerlig for å ivareta markedets behov og forventninger
 • RIR Næring AS skal være bevisst på bruk av ressurser.
 • RIR Næring AS skal ha fokus på kontinuerlig forbedring, både i ledelsessystemer og drift.