Sikkerhetsmakulering

Vi tilbyr sikker makulering av både dokumenter og digitale lagringsmedier. Sov litt lettere om natta i full forvisning om at bedriftens sensitive opplysninger er i trygge hender.

Alle bedrifter sitter med informasjon de ikke ønsker skal komme i uvedkommendes hender. Det kan være personalmapper, kontrakter, rapportutkast eller økonomisk informasjon. Vi ønsker å bidra til å gjøre det enkelt for bedriften å destruere sensitive dokumenter på en enkel, trygg og miljøvennlig måte.

Hvordan

Som kunde får du utlevert beholdere med låsbare lokk og innkastslisse. De leveres vanligvis i låst tilstand, men kunden kan også velge å bruke egen lås så lenge han oppbevarer beholderen. Beholderen vil i så fall bli låst og plombert av sjåføren ved henting.

De plomberte beholderne hentes av sikkerhetsgodkjente sjåfører etter forhåndsavtale. De låses da inn i lukket bil og fraktes til Sikkerhetsmakulering AS sitt anlegg i Trondheim hvor selve makuleringen blir utført. Bilen blir ikke på noe tidspunkt forlatt uten tilsyn.

Prosessen følger alle krav beskrevet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Digitale lagringsmedier

Med digitale lagringsmedier menes alt av bedriftens harddisker, nettbrett og mobiltelefoner og annet utstyr som er brukt til å fremstille og lagre sensitive opplysninger. Vi kan bistå med sikker destruering også av disse.

Innmaten i en bærbar PC. Foto.
En brukt laptop inneholder både mye som kan gjenbrukes og - i mange tilfeller - mye du helst ikke vil se på avveie. Trygg og effektiv destruering av innholdet er derfor viktig for mange.

Gjenvinning

Papiret som blir makulert går videre til gjenvinning og blir nye papirprodukter. Tilsvarende blir de gjenvinnbare delene av digitale lagringsmedier sortert ut og sendt til resirkulering.