Nye krav til kildesortering fra 1. januar 2023

Regjeringen har vedtatt nye utsorteringskrav for husholdnings- og næringsavfall fra 01.01.2023.

Den nye lovendringen gjør at det vil bli innført nye plikter for kommuner, næringskunder og avfallsmottak. De nye kravene omfatter plastavfall, inkl. landbruksplast, og plast som ikke er emballasje. Den omfatter også matavfall, samt hage- og parkavfall. For alle disse avfallstypene kommer det nå nye utsorteringskrav som blir gjeldende fra nyttår.

Hvem gjelder kravene for?

Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall. Husholdningslignende avfall er i denne sammenheng matavfall og plastemballasje, og er avfall som ligner den type som oppstår i eget hjem. For deg som er næringskunde betyr dette at hvis din virksomhet produserer husholdningslignende avfall som nevnt over må disse avfallstypene sorteres ut fra nyttår. Disse skal altså ikke kastes med restavfallet, men sorteres ut som egne avfallsfraksjoner.

Næringskunder som benytter landbruksplast, må utsortere dette. Hvis virksomheten din har matavfall med plastemballasje pågår det en diskusjon om lovendringen vil kreve avemballering og utsortering hos eieren av avfallet, altså i butikk eller på lokasjon. Informasjon om dette vil komme når avklaring foreligger.

Hvorfor denne lovendringen?

Formålet med de nye kravene er å øke materialgjenvinningen av både husholdningsavfall og næringsavfall slik at vi får bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslippene.

Hele forskriften er tilgjengelig på Lovdata under «Forskrift om endring i avfallsforskriften (utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall)». Under kapittel 10a-2 kan du også lese mer om unntakene fra forskriften, som blant annet omfatter noen avfallstyper som er fritatt fra de nye kravene.

Hva betyr dette for meg og min virksomhet i praksis?

For mange av våre kunder vil lovendringen føre til mer og bedre kildesortering, som igjen vil slå positivt ut på sorteringsgraden i miljørapporter og statistikker. Den siste tiden har også CO2-avgift på avfallsforbrenning gjort at det er blitt dyrere å kaste restavfall. God kildesortering har derfor en direkte påvirkning på både miljø og økonomi!

For å gjøre deg klar for det nye regelverket og kravene som kommer fra 1.1.2023, anbefaler vi å starte forberedelsene allerede nå.

Her er vårt lokale faktaark: Rir Avfallsposer Flyer A4 Næring

Sammen finner vi de riktige avfallsløsningene for deg og din bedrift!

Denne artikkelen ble først publisert på: https://retura.no/blog/nye-kra...

Her kan dere laste ned gratis faktaark og sorteringsguider som kan være til hjelp for å sikre best mulig kildesortering.

Bestilling av bioposer til matavfall kan gjøres her: https://www.rirnaering.no/best...